Wat is de beste Universiteit of Hogeschool voor mijn kind?

Het onderwijs in Nederland is goed. Alle opleidingen op Hbo- en Universitair niveau worden beoordeeld door het ministerie van onderwijs. Dat mag de minister doen omdat het merendeel van de opleidingen door de overheid wordt betaald. De student of de ouder, betaalt gemiddeld maar 20% van de opleidingskosten. Toch zijn er wel opleidingen/instellingen die het beter doen dan andere. Ouders kunnen de opleidingen vergelijken op kwaliteit, door middel van de zogenaamde “Rankings”. Hier een aantal mogelijkheden om dat te doen:

  • Beoordelingen door studenten: Jaarlijks is er een enquête onder de studenten op Hbo’s en Universiteiten. De Nationale Studentenenquête  Er wordt aan studenten gevraagd wat ze vinden van; de inhoud van de opleiding, docenten, studiebegeleiding, studielast, verworven vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan etc.. Het gaat over zaken die echt te maken hebben met studiesucces en het is zeker een serieuze enquête.
  • Beoordelingen in de Keuzegids door studenten en experts. Hiervoor kun je kijken naar: Kiesjestudie.nl  Per interessegebied worden de opleidingen kort beschreven, beoordeeld en met elkaar vergeleken.
  • Nog een bekende is de Ranking van Elsevier: een onderzoek naar de beste studies van 2018  Zij maken ieder jaar hun resultaten bekend van hun onderzoek naar de beste Universiteiten en Hogescholen in Nederland. Hierin kun je zaken zoals o.a.: studentenoordeel, contacttijd, studentenpopulatie, internationalisering terugvinden.

De beste Universiteit of Hogeschool voor uw kind is die waar de aankomend student zich thuis voelt, waar het een klik heeft met medestudenten en met docenten. Daarnaast kan het bekijken van de “Rankings” beslist een toegevoegde waarde zijn.